WAT DOET JUDITH OTTE

De ontwikkelingen rondom de drie decentralisaties in het sociaal domein zijn een kans. De ontmoeting en het contact tussen mensen staan centraal. De mens kan – vaak meer dan ze denkt – van grote betekenis zijn voor zichzelf en een ander. Een betrokken professional zet aan tot een klant, burger of bewoner die zich gezien voelt en die zelf oplossingen aanreikt op wat in de praktijk nodig is.

De integrale benadering en aandacht voor de cultuurverandering, zijn essentieel voor het  transformatie proces in het sociaal domein. Hier wil ik graag een actieve en betrokken bijdrage aan leveren.

Mijn expertise ligt bij de integrale gebiedsgerichte aanpak en sociale wijkteams. Ik werk voor gemeenten, organisaties voor welzijn en maatschappelijk werk, zorgorganisaties en woningcorporaties.

Ik ben inzetbaar als kwartiermaker, proces-, project- of teamleider, (beleids-)adviseur, trainer en coach op de volgende specialisaties:

  • sociale (wijk)teams
  • integrale aanpak voor multiproblematiek
  • één gezin – één plan – één regisseur
  • wijk-, dorps- en gebiedsgericht werk
  • bewonersparticipatie en burgerkracht
  • wonen, welzijn en leefbaarheid